01.04.06 – වෙනත් මිනුම් උපකරණ වර්ග

0
866

මීටර් රූල

 • සම්මත මීටර් රූලක දිග 100cm (1000mm) කි.
 • මිනුම් ගැනීම සඳහා මෙය බහුලව භාවිතා වන උපකරණයකි.
 • ළඟම පිහිටි සලකුණු සලකුණු දෙකක් අතර පරතරය 1mm ක් වෙයි.
 • මීටර් රූල මගින් කියවා ගත හැකි කෙටිම දිග (කුඩාම මිනුම) ප්‍රමාණය 1mm කි.
 • පාඨාංක ලබා ගත හැක්කේ ආසන්න මිලි මීටරයට පමණි.
 • ලබා ගන්නා මිනුමක  ±0.5mm උපරිම දෝෂයක් තිබිය හැකිය.

තෙදඩු තුලාව

 • පරිමාණය සහිත ලීවර 3කින් සමන්විත ලීවර දඬු මුලධර්මයද අඩංගු තුලාවකි.
 • තුලා තැටියට භාරය එක්කර ලීවර දඩු දිගේ අදාළ භාරයන් පිළිවෙළින් (100g ,සහ කුඩා භාරය) විස්ථාපනය කිරීමෙන් තුලාව තුලනය කර පාඨාංක තුන මගින් මිනුම ලබා ගත හැකි වේ.
 • උපකරණයේ කුඩාම මිනුම 0.1g වන අතර පරිමාණ 3හි උපරිම අගයන්ගේ එකතුව 610g වේ.
 • නමුත් 2160g දක්වා මැනිය හැකි වන සේ 1kg භාර නිදර්ශක 2ක් හා 500g නිදර්ශයක් ලීවර බාහුවේ අග එල්ලීමට සකසා ඇත.
 • උපකරණය මගින් උඩුකුරු තෙරපුම් බලය මැනිය හැකි වන සේ පාඨාංක ගැනීමට තුලාව ඉහලින් රැඳවීමට කලම්ප ආධාරකයක්ද සපයා ඇත.
 • එවිට භාරය තැටියේ තබනු වෙනුවට තැටියේ කේන්ද්‍රයට පහළින් ඇති කොක්කේ නූලකින් එල්විය හැකිය.
 • උපකරණයේ කුඩාම මිනුම 0.1g බැවින් එමෙන් 100ගුණයක් වන 10g ට වැඩි මිනුම් සදහා මෙය යෝග්‍ය වේ.
 • 10g ට අඩු ස්කන්ධ මැනීමට ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව භාවිතා කළ හැකි වේ.

උදා:

තෙදඩු තුලාවකින් පාඨාංක ලබාගැනීමට තුලනය කල අවස්ථාවක් පහත දැක්වේ. මෙහි දැක්වෙන මිනුමේ අගය කුමක් ද?

රූපයේ දැක්වෙන පාඨාංකය = 40+1.0

                                                                    = 40.10g


ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාව

 • ඉලෙක්ට්‍රොනික තුලාවක කුඩාම මිනුම සහ පරාස එකිනෙකට වෙනස් වේ.සැලකිය යුත්තේ මිනුමක් ලබාගැනීමට ප්‍රථම තැටිය සහිතව ශුන්‍යය සීරුමාරුවට සකසා ගැනීම පිළිබඳවයි.
 • ඉන්පසු ස්කන්ධය එක්කර අදාළ ඩිජිටල් පාඨාංකය ලබාගත හැකි වේ.
 • තුලා භාවිතයේදී විදුලි පංකා අක්‍රිය කිරීම  වැදගත් වේ.
 • සුළගෙන් ඇතිවන බලපෑම් නිසා පාඨාංක දෝෂ සහිත විය හැකිය.


විරාම ඝටිකාව

විරාම ඝටිකා වර්ග

 1. සංඛ්‍යාංක
 2. දර්ශක උත්ක්‍රමණ මගින් මැනෙන ඒවා
 • මෙම උපකරණය කොතරම් සංවේදී වුවත් මනින පුද්ගලයා ක්‍රියා ආරම්භ කාලය සහ අවසන් කරන කාලය අනුව මිනුම් දෝෂ විවිධ වේ.

මේවා අවම කරගැනීමට පහත පියවර අනුගමනය කළ හැකි වේ.

 • පූර්ව සූදානමකින් යුතු ව පාඨාංක ගැනීම ආරම්භ කිරීම .
 • සරල අවලම්බයක දෝලන කාලාවර්තය වැනි මිනුමක දී පළමු ව අවරෝහණ ක්‍රමයට ගණන් කර 0 දී උපකරණය ක්‍රියාත්මක කිරීම.
 • ආවර්ත කාලය වැනි මිනුම් සඳහා වැඩි දෝලන සංඛ්‍යාවකට පාඨාංක ගැනීම.
 • උපකරණය භාවිතයට පෙර ශුන්‍ය පාඨාංක පෙන්වන්නේ දැයි පරීක්ෂා කර එම සීරුමාරු නිවැරදි කරගන්න.

සංඛ්‍යාංක බහු මීටරය

 • රූපයේ දැක්වෙන්නේ සංඛ්‍යාංක බහුමීටරයකි.
 • මෙය විද්‍යුත් ධාරාවක් ,විභව අන්තරයක් සහ ප්‍රතිරෝධයක් මැනිය හැකි උපකරණයකි.

මෙහි විශේෂත්ව 2කි.

 1. අවශ්‍යතාව අනුව මිනුම් පරාස තෝරාගත හැකි වීම.
 2. අවශ්‍යතාව අනුව මිනුම් වර්ගය තෝරා ගත හැකි වීම.
 3. පාඨාංක ගැනීමේදී කිහිප වරක් ගන්නා පාඨාංකවල මධ්‍යන්‍ය ගැනීමෙන් මිනුම්වල දෝෂ අවම වේ .

Video Links:

Results

#1. පහත මිනුම් වලින් වැඩිම ප්‍රමාණයක් වඩාත් නිවැරදිව මැනිය හැකි විද්‍යාගාර උපකරණය වන්නේ , • කුඩා ලෝහ ගෝලයක විෂ්කම්භය • සිහින් කම්බියක විෂ්කම්භය • සිහින් රබර් නලයක විෂ්කම්භය • තුනී තහඩුවක ඝනකම • ගෝලමානයේ තැටියක විෂ්කම්භය

#2. විද්‍යාගාරයේ ඇති මිනුම් උපකරණ කිහිපයක් භාවිතයෙන් ලබා ගත් මිනුම් 3ක් පහත දැක්වේ . • 7.80cm • 2.32mm • 2.45cm • මෙම මිනුම් ලබාගත් මිනුම් උපකරණ පිළිවෙළින් විය හැක්කේ ,

#3. එක්තරා තඹ කම්බියක විෂ්කම්භය ධන මූලාංක වරදක් ඇති වර්නියර් කැලිපරයක් භාවිතයෙන් ලබාගන්නා ලදී .ඉන් පසු එම කම්බියම කැලිපරය මෙන් කුඩා මිනුමක් ඇති මයික්‍රෝ මීටර් ඉස්කුරුප්පු ආමානයක් මගින් විෂ්කම්භය මැන්න විට එකම පාඨාංකය ලැබේ. මීට හේතුව විය හැක්කේ , a) වර්නියර් කැලිපරයේ හනු අතර තෙරපීමෙන් කම්බියේ විෂ්කම්භය අඩු විය . b) ආමානයේ පාඨාංක ගැනීමේ දී පරිසර උෂ්ණත්වය ඉහල ගොස් තිබීම . c) ආමානයේ ඉද්ද හා කිණිහිරය අතර අපද්‍රව්‍ය තැන්පත් වී තිබීම . d) ආමානයේ කිණිහිරයේ අග ගෙවී ගොස් තිබීම .

#4. රබර් නලයක විශ්කම්භය මැනීමට වඩාත් සුදුසු මිනුම් උපකරණය වන්නේ,

finish

ඔබේ අදහස් හා ප්‍රශ්න ඇතුළත් කරන්න.