"සංධ්වනි"සස්නක සංසද

ආයුබෝවන්!

වැඩසටහන ආරම්භ වන්නේ අද(10) සවස 6:00ටයි

අද සවස 5:45සිට පහත සබැඳි හරහා Zoom හෝ YouTube ඔස්සේ අප හා සම්බන්ධ වන්න.

Meeting ID: 956 5881 0824
Passcode: 405340

සස්නක සංසද අලුත්ම වැඩසටහන් ගැන එසැනින් දැනගන්න.

තවම Learn-Steer app එක download කරගත්තේ නැද්ද?

Learn-Steer මුල් පිටුව වෙත යන්න.

Back
WhatsApp Chat - LearnSteer EduTalk 🔥
Telegram Channel - LearnSteer EduTalk 🔥
Live Chat
LearnSteer වෙබ් පිටුව භාවිතා කරන ඔබට ඇති ප්‍රශ්න, අදහස්, යෝජනා, චෝදනා ඉදිරිපත් කරන්න.